Vĩnh Phúc - Khai trương Văn phòng Thừa phát lại Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc - Khai trương Văn phòng Thừa phát lại Vĩnh Tường

Ngày 6-5-2014, Văn phòng Thừa phát lại (TPL) Vĩnh Tường tổ chức lễ ra mắt và chính thức đi vào hoạt động tại khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường.

Đây là văn phòng TPL thứ 3 trên địa bàn tỉnh chính thức đi vào hoạt động sau hai văn phòng TPL ở Vĩnh Yên và Phúc Yên. Văn phòng TPL Vĩnh Tường được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính. Văn phòng TPL được Nhà nước cho phép thực hiện các chức năng, nhiệm vụ: Tống đạt, chuyển giao trực tiếp các văn thư tố tụng của các cơ quan Tòa án, Thi hành án dân sự các cấp đến người nhận là các cá nhân, cơ quan, tổ chức; lập vi bằng ghi nhận các hành vi, sự kiện theo yêu cầu của đương sự. Vi bằng có giá trị chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án thuộc thẩm quyền theo yêu cầu của đương sự.

Việc thành lập văn phòng TPL là một hình thức xã hội hóa công tác thi hành án dân sự, góp phần giảm tải cho các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn.

Nguồn: baovinhphuc.com.vn

Bài viết khác