Chức năng, nhiệm vụ

 • Thừa phát lại giúp gì cho dân? - 17/06/2014, 08:45 am -
  Cuộc sống thường ngày có vô vàn những tình huống, những sự kiện mà người ta muốn ghi nhận lại làm chứng cứ nhưng bế tắc vì không có một cơ quan chức năng nào làm công việc này.
 • Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - Tăng cường quản lý nhà nước về Thừa phát lại - 03/06/2014, 05:21 pm -
  Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng đã ký ban hành chỉ thị số 05/2014/CT-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2014 yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các cấp khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nhằm thực hiện thí điểm chế định Thừa p
 • Từng bước phát huy hiệu quả các Văn phòng Thừa Phát lại - 23/04/2014, 09:49 pm -
  Là một chế định mới của pháp luật, sau 3 năm thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, đến nay, trên cả nước có trên 40 văn phòng Thừa Phát Lại (TPL) được thành lập và đi vào hoạt động.
 • Diễn văn Khai trương Văn phòng Thừa phát lại Phúc Yên - 07/03/2014, 10:43 pm -
  Thực hiện chủ trương cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Trong những năm qua Đảng và nhà nước ta đã ban hành nhiều văn kiện quan trọng trong đó thể hiện rõ tư tưởng đổi mới, dân chủ trong các hoạt động tư pháp. Sự ra đời của c
 • Sự cần thiết thành lập Văn phòng Thừa phát lại tại thị xã Phúc Yên - 14/02/2014, 10:42 pm -
  Thực hiện chủ trương cải cách tư pháp, xã hội hóa một số nội dung công tác tư pháp, Đảng ta đã ban hành nhiều văn kiện quan trọng. Ngày 02 tháng 01 năm 2002, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 08-NQ/TW về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tu
 • Thừa phát lại kiểm kê khối tài sản 1000 tỷ đồng - 03/02/2014, 12:21 am -
  "Két được chia thành 3 ngăn. Ngăn đựng giấy tờ nhà đất; ngăn đựng tiền mặt và gần 20 sổ tiết kiệm trị giá hàng trăm nghìn USD cùng nhiều tỷ đồng. Ngăn cuối cùng đựng gần 100 cây vàng, nữ trang và đá quý được bà chủ quá cố chia