Tập huấn triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

Tập huấn triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

 Thực hiện kế hoạch số 1165/KH-BTP ngày 22/4/2014 của Bộ Tư pháp về việc tập huấn triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Chương trình đối tác Tư pháp (JPP) và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị “Tập huấn triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại năm 2014” cho các tỉnh phía bắc trong 2 ngày 29 và 30 tháng 5 năm 2014 vừa qua tại Khách sạn Sài Gòn, số 80 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
 Hội nghị có sự tham gia của:
 - Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cụ Thi hành án dân sự;
 - Ông Nguyễn Đức Chính - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp – Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;
 - Các chuyên gia đến từ Cộng hòa Pháp;
 - Đại diện Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;
 - Ông Lê Mạnh Hùng - Trưởng Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Thạnh;
 - Trưởng các Văn phòng Thừa phát lại và các Thừa phát lại đang hành nghề tại các địa phương phía bắc nơi thực hiện thí điểm.
 Tại hội nghị nhiều vấn đề trong việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại đã được thảo luận và bàn bạc như:
 - Chủ trương và tình hình thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;
 - Những công việc cần triển khai thực hiện để việc thí điểm Thừa phát lại đạt hiệu quả và kinh nghiệm triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh;
 - Kỹ năng quản lý Văn phòng và thực hiện một số công việc của Thừa phát lại.
 Bên cạnh đó, lãnh đạo Vụ Nghiệp vụ 1 - TCTHADS đã giới thiệu các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Việt Nam. Ông Bùi Danh Tiếu - Phó Vụ trưởng vụ Kế hoạch Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao đã hướng dẫn một số nội dung về chi phí tống đạt văn bản của Tòa án.
 Song song với đó, các chuyên gia đến từ Cộng hòa Pháp đã chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm quý báu của mình về mô hình tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại tại Cộng hòa Pháp, một số kỹ năng nghề nghiệp của Thừa phát lại tại Cộng hòa Pháp.
 Hội nghị không chỉ là cơ hội để các Văn phòng Thừa phát lại trao đổi kiến thức kinh nghiệm của mình mà còn thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, tiến tới thực hiện thành công mô hình Thừa phát lại trên cả nước.
Trần Minh Hường - VP TPL Phúc Yên

Bài viết khác