Vi bằng xác nhận hành vi, sự kiện xảy ra trong quá khứ

Vi bằng xác nhận hành vi, sự kiện xảy ra trong quá khứ

Người dân thường xuyên tìm đến Thừa phát lại và trình bày rằng họ có liên quan đến một sự việc đã xảy ra trong quá khứ và bây giờ, các bên muốn xác nhận lại sự việc đó để làm bằng chứng về sau. Tuy nhiên, khi đến UBND hay tổ chức công chứng thì bị từ chối vì các cơ quan này cho rằng mình không có thẩm quyền để chứng thực hay công chứng.
Những trường hợp trên, Thừa phát lại sẽ giúp các bên lập 1 vi bằng ghi nhận các bên tự mình xác nhận lại sự việc. Thừa phát lại sẽ hỗ trợ soạn thảo văn bản thể hiện nội dung của sự việc cần xác nhận. Vi bằng được lập có hình ảnh, video kèm theo và được đăng ký tại Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở Văn phòng Thừa phát lại trong vòng 3 ngày làm việc. Vi bằng được lập là công cụ hữu hiệu giúp người dân lưu trữ chứng cứ, phòng ngừa các tranh chấp có thể phát sinh. Dưới đây là các dạng vi bằng phổ biến về việc xác nhận như trên:
- Vi bằng ghi nhận các bên xác nhận việc đã giao nhận tiền trong các giao dịch;
- Vi bằng ghi nhận các bên xác nhận đã thực hiện 1 giao dịch trong quá khứ (mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, trao đổi...);
- Vi bằng ghi nhận các bên xác nhận về việc đã bàn giao, nhận bàn giao tài sản đúng đối tượng, điều kiện đã giao dịch (bàn giao nhà trong hợp đồng thi công, bàn giao tài sản trong hợp đồng mua bán, cho thuê...);
- Vi bằng ghi nhận các bên xác nhận có việc đứng tên giùm trên giấy tờ, văn bản (Việt kiều nhờ người trong nước đứng tên giùm mua nhà đất, đứng tên giùm trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, đứng tên giùm trên giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu...);
- Vi bằng ghi nhận các bên xác nhận việc đã nhận tiền trong kỷ phần thừa kế và cam kết không đòi hỏi bất kỳ lợi ích nào khác liên quan đến việc thừa kế (có thể xảy ra trước hoặc sau thời điểm kê khai di sản thừa kế);
- Vi bằng ghi nhận 1 bên lập một bản tự khai để gửi đến Tòa án (trường hợp Tòa án ở xa và người này muốn Tòa xử vắng mặt mình).
Nguồn: Thuaphatlai24h.com.vn

Tin tức khác